Luật Hoàng Minh
Luật Hoàng Minh

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

11/09/2020admin0Bình luận

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

 

I. TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Luật Minh Hoàng hướng mục tiêu cung cấp các dịch vụ của mình tới khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để khách hàng là các doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động của mình diễn ra trong khuôn khổ pháp luật quy định, phòng ngừa và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến các giao dịch mà doanh nghiệp tham gia.

Luật Minh Hoàng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp trên cơ sở thường xuyên với phạm vi công việc được thực hiện như sau:

  1. Rà soát, chỉnh sửa các Hợp đồng, văn kiện giao dịch

Luật Minh Hoàng sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa, cho ý kiến thẩm định đối với mỗi hợp đồng, thỏa thuận hoặc các văn kiện giao dịch khác phát sinh trong quá trình hoạt động của khách hàng. Để đảm bảo các ý kiến sát và chính xác nhất, bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng cũng như mục tiêu của khách hàng khi xác lập và thực hiện các giao dịch, Luật Minh Hoàng có thể phải yêu cầu các buổi làm việc, trao đổi với cán bộ liên quan của Doanh nghiệp về nội dung, phương thức và mục đích của mỗi giao dịch mà Doanh nghiệp có yêu cầu chúng tôi hỗ trợ rà soát, chỉnh sửa, thẩm định.

Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể phối hợp để triển khai mẫu hóa các loại hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện giao dịch mà khách hàng có thể sẽ phải sử dụng thường xuyên, liên tục trong quá trình hoạt động thực tế của khách hàng.

  1. Tư vấn, hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh

Mỗi khi có các vấn đề pháp lý phát sinh cần phải giải quyết, Luật Minh Hoàng sẽ cử luật sư có kinh nghiệm phù hợp hỗ trợ trực tiếp hoặc tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động của Doanh nghiệp nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp trước các vấn đề pháp lý phát sinh đó.

  1. Đại diện và/hoặc hỗ trợ khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước, cơ quan truyền thông, đối tác

Trong trường hợp phát sinh các tình huống cần phải làm việc với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí hoặc các đối tác của khách hàng trong quá trình hoạt động, Luật Minh Hoàng sẽ hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng để làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan truyền thông, báo chí và các đối tác của khách hàng nhằm mục tiêu ngăn ngừa rủi ro, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

  1. Hỗ trợ dự thảo các văn bản

Luật Minh Hoàng sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc dự thảo các biên bản/nghị quyết/quyết định, các thông báo, biên bản ghi nhớ, thư chấp thuận, văn bản ủy quyền và các văn bản nội bộ khác phát sinh trong quá trình hoạt động của khách hàng.

Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan của khách hàng để lên kế hoạch và thực hiện việc mẫu hóa các văn bản có thể phát sinh trong hoạt động hàng ngày của khách hàng nhằm đảm bảo sự thuận tiện, tiết kiệm nguồn lực của khách hàng khi xử lý các công việc có phát sinh các loại văn bản này.

  1. Cập nhật thông tin pháp lý

Định kỳ hàng tháng, Luật Minh Hoàng sẽ gửi tới khách hàng bản báo cáo tổng hợp các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các quy định về xây dựng, giao thông, thuế, lao động, bảo hiểm...

Trong trường hợp pháp luật có các quy định mới có khả năng ảnh hưởng tới các mặt hoạt động của khách hàng, ngay sau khi quy định mới đó được đăng tải trên công báo, Luật Minh Hoàng sẽ gửi tới khách hàng thông báo về quy định mới này kèm theo các phân tích về các quyền, nghĩa vụ cũng như các vấn đề liên quan khác mà khách hàng có thể phải thực hiện nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng trước các thay đổi của luật pháp.

Ngoài các hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong các hoạt động thường xuyên của khách hàng doanh nghiệp như được liệt kê và mô tả trên đây, Luật Minh Hoàng còn cung cấp các dịch vụ pháp lý có tính chất chuyên sâu.

II. TƯ VẤN PHÁP LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Các Luật sư của Luật Minh Hoàng đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp lý và hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và theo nhiều loại hình khác nhau như tư vấn thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng theo hình thức BT, BOT, các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư bất động sản, các dự án sản xuất và dịch vụ khác.

Nội dung công việc được thực hiện liên quan tới hoạt động tư vấn pháp lý thực hiện dự án bao gồm:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về hoạt động đầu tư và xây dựng phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp dự án nhằm tổ chức quản lý, thực hiện và khai thác dự án.
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, đàm phán, ký kết các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư như Hợp đồng BT, Hợp đồng BOT, các thỏa thuận giữa nhà đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cá nhân, đơn vị khác liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp dự án trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ với nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

III. TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật Minh Hoàng hân hạnh cung cấp các dịch vụ sau:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi Đăng ký kinh doanh ;
 • Tư vấn chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng rà soát Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo Doanh nghiệp có đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

IV. TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Ngoài ra, Luật Minh Hoàng cũng cung cấp dịch vụ Tư vấn pháp luật lao động như sau:

 • Tư vấn tham gia soạn thảo hợp đồng lao động;
 • Tư vấn tham gia soạn thảo nội quy, quy chế lao động;
 • Tư vấn tham gia đàm phán, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội ,chế độ lao động;
 • Tư vấn tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động;
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

V. TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật Minh Hoàng đã tư vấn cho hàng trăm lượt đơn đăng ký, khiếu nại, gia hạn, chuyển nhượng liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp tại nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp xử lý nhiều vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn cũng như xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, quyền sở hữu trí tuệ được xem là một trong những quyền tài sản quan trọng đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng luật ở Việt Nam hiện chưa thực sự được xem trọng đúng vai trò vốn có của nó. Pháp luật và quy định của Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ lẫn việc thi hành pháp luật còn phải tiếp tục cải thiện nếu muốn cung cấp cho nhà đầu tư đây đủ sự an toàn để kinh doanh và phát triển. Chính vì thế công ty chuyên về luật sở hữu trí tuệ Luật Minh Hoàng cung cấp đến Quý khách hàng những dịch vụ như sau:

 • BẢN QUYỀN

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tài liệu quảng cáo;
 • Phần mềm máy tính;
 • Ấn phẩm in và trực tuyến;
 • Quyền phát sóng và các quyền liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan.
 • BẰNG SÁNG CHẾ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Thi hành theo bằng sáng chế;
 • Soạn  thảo  hồ  sơ  xin  cấp  bằng  sáng chế;
 • Khởi tố đối với hành vi vi phạm ở cấp độ hành chính và tư pháp;
 • Tư vấn khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu;
 • Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác.
 • BẢO HỘ BÍ MẬT THƯƠNG MẠI, BÍ QUYẾT VÀ THÔNG TIN MẬT

Chúng tôi tư vấn về cách bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác trong hoạt động hằng ngày và trong các giao dịch cụ thể (tuyển dụng nhân viên, giao kết hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng, bên mua và các đối tác kinh doanh).

 • CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Chúng tôi tư vấn các biện pháp đối phó và/hoặc hành động pháp lý chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có hành vi chiếm dụng tên miền.

Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn về:

 • Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Pháp luật liên quan đến quyền tác giả và các quyền liên quan;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Những quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền tác giả;
 • Thủ tục tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 • Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;
 • Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm: văn học, nghệ thuật, kiến trúc…

VI. THAM GIA TRANH TỤNG

Luật Minh Hoàng chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tố tụng ở tất cả các mảng: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh thương mại,... trong hơn nhiều năm qua, chúng tôi luôn mang đến những giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng .

Với đội ngũ luật sư có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tố tụng ngày một tốt  hơn. Tại Luật Minh Hoàng, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng xử lý và thực hiện các thủ tục, quy trình tố tụng nhanh chóng nhất, giúp quý khách hàng tiết kiệm chi phí, sức lực và thời gian.

Luật Minh Hoàng cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tranh tụng bao gồm:

 • Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.
 • Soạn thảo những giấy tờ, văn bản cho người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.
 • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

 

 

Đánh giá:

(5/5) - 25 lượt đánh giá

Bạn cần tư vấn về vấn đề gì?

DANH MỤC
BÀI VIẾT NỔI BẬT
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 3

Hôm nay: 7

Hôm qua: 328

Tất cả: 120892