Luật Hoàng Minh
Luật Hoàng Minh

Thuế

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

17/09/2020admin

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

Xem thêm
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

17/09/2020admin

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

Xem thêm
Mẫu B09/DN

Mẫu B09/DN

11/08/2020admin

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem thêm
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

07/09/2020admin

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Xem thêm
Mẫu số 01 Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01)

Mẫu số 01 Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01)

08/08/2020admin

Mẫu số 01 Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01)

Xem thêm
Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế - Mẫu 03-4/TNDN

Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế - Mẫu 03-4/TNDN

08/08/2020admin

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ

Xem thêm
Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh-Mau 03-1B TNDN

Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh-Mau 03-1B TNDN

08/08/2020admin

Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu 03-1B/TNDN

Xem thêm
DANH MỤC
BÀI VIẾT NỔI BẬT
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang trực tuyến: 3

Hôm nay: 6

Hôm qua: 328

Tất cả: 120891